Fishermen Show – Huyền Thoại Làng Chài

Từ ngày 15 tháng 9 này, Fishermen Show – Huyền Thoại Làng Chài cho ra mắt show diễn mới, là không gian nghệ thuật độc đáo về sự giao thoa văn hóa hai dân tộc Kinh và Chăm tại Phan Thiết. Nội dung của chương trình lấy cảm hứng từ làng chài Phan Thiết năm 1762.

Show diễn kể lại huyền thoại về cốt cá ông Nam Hải lụy vào biển Phan Thiết. Phần xác ông được thờ phụng tại Vạn Thủy Tú, phần linh hồn của biển hóa thân thành chàng dân chài thấu hiểu những vất vả, những nỗi niềm của người dân nên ra tay cứu giúp họ khi gặp nạn trên biển. Người dân nơi đây tôn kính gọi ông là Nam Hải Đại Tướng Quân. Trong câu chuyện huyền thoại này, chàng dân chài vượt không gian thời gian cảm nhận những sinh hoạt bình dị người dân nơi đây qua phiên chợ cá và những giọt mồ hôi trên cánh đồng muối trắng. Chàng dân chài lạc vào làng Chăm với tháp cổ Poshanu và đắm mình với vũ khúc tôn thờ thần Shiva. Chàng thăng hoa với tình yêu dành cho cô gái Chăm trên đồi cát bay Mũi Né và trong lễ hội Kate với tiếng trống ginang, tiếng kèn saranai vui tươi. Cảm động với tiếng hát của người vợ mong chồng bình an trong những chuyến đi biển đầy phong ba bão táp, chàng dân chài đã ra tay cứu giúp ngư dân nơi đây. Cuối cùng, lễ hội cầu ngư tưởng nhớ Nam Hải đại tướng quân tại Vạn Thủy Tú Phan Thiết khép lại với những niềm tin về sự chở che của biển cả và mở ra một cuộc sống trù phú vui tươi nơi mảnh đất chan chứa tình người.
Đây là show duy nhất tại Việt Nam mà các vũ công đương đại chuyên nghiệp và nghệ nhân địa phương sử dụng những nhạc cụ truyền thống và hát sống cùng với các công nghệ nước, giàn đu bay, màn hình LED, đồi cát bay, kể cả bò kéo xe đều được đưa vào sân khấu làm show diễn vừa hoành tráng vừa rất sống động.
Với Fishermen Show khán giả có thể vừa tiếp cận trải nghiệm bản sắc văn hóa Phan Thiết vừa thưởng thức những thủ pháp nghệ thuật đẳng cấp không thua kém những show diễn nổi tiếng trên thế giới, xứng đáng là một show “phải xem” khi đến Mũi Né, Phan Thiết.
*** Đặt vé xem show qua hotline: 090 1111 666 hoặc đến trực tiếp quầy vé tại nhà hát Làng Chài, vòng xoay Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết.
*** Giá vé từ 300,000 đồng đến 500,000 đồng

New fishermen show is an interactive portrait of Kinh and Cham ethnics inspired by fishing village in Phan Thiet in 1762. The show tells the legend of a whale skeleton drifted to Phan Thiet sea. The body sacredly honored as South Sea General was worshiped at Van Thuy Tu temple by Phan Thiet people in their annual sea festival. The soul turned into a fisherman living with village people, supporting and saving village men at sea.
In this legend, audience will follow the fisherman seeing the daily hard work life of local fishermen with fish market at dawn and the beauty of sweat droplets on the salt field. The fisherman lost his way to the Cham village sacred dance respecting Shiva God at Poshanu tower. He found his love, a Cham lady for a romance on flying sand dune of Mui Ne and in Kate festival with lively ginang drum and saranai trumpet.
Deeply touched by village women singing in vain for a peaceful journey of their husbands, the fisherman saved the village men at sea in a severe dark storm. To pay respect to this savory, Phan Thiet people tribute God of Whales with traditional praying song at Van Thuy Tu temple. The show closes with a belief of protection from the sea and opens up a rich and fruitful life for all the village people.
Fishermen Show is the only show in Vietnam where professional contemporary dancers and local musicians using traditional instruments with live singing, together with flying equipment, LED screen, flying sand dune, ox and cart, all bring alive Mui Ne Phan Thiet fishing village culture.
Audience can both experience local culture and enjoy world class art performance. This show should be a “must” for someone living or traveling in Mui Ne Phan Thiet.
*** Tickets can be booked via 090 11111 666 or bought at Lang Chai theatre, Nguyễn Thông roundabout, Mui Ne, Phan Thiet.
*** Ticket price from 300,000 VND – 500,000 VND

Новое Шоу Рыбаков это интерактивный портрет Кинхейских и Чамских этносов,
вдохновленных рыбацкой деревней в Фантхьет в 1762 году.
Шоу раскрывает легенду о скелете кита, приплывшего к морю Фантхьета. Тело кита почитали как Генерала Южного Моря, поклоняясь ему в принадлежащем народу Фантхьета храме Ван Тхой Ту на ежегодном морском фестивале. А душа превратилась в рыбака, живущего с деревенскими людьми, поддерживающего и спасающего их в море.
Зрители и туристы проследуют по шагам парня из деревни Чаи , народа Кинь, который превратился в человека из скелета рыбы,которого сквозь пространство и время выбросило близ берега моря Фан Тхиет, где своими глазами увидел простой быт , трудности здешнего народа через картину рыбного рынка и капли пота на полях белой соли.
Рыбак заблудился по пути к Чамской деревне для совершения священного танца выражающего уважение Богу Шиве у башен Пошану. Он нашел Чамскую девушку и наслаждается любовью на летящих песчаных дюнах Муй-Не во время фестиваля Kate с настоящим барабаном Ginang и трубой Saranai.
Глубоко тронутый пением деревенских женщин о благополучном путешествии своих мужей, рыбак спас людей села в море во время суровой бури. Нужно отдать должное этому поступку. Люди Фантхьета отдают дань уважения Богу китов с традиционной молитвенной песней в храме Ван Тхуй Ту. Шоу закрывается с верой в защиту моря и открывает богатую и плодотворную жизнь для всех жителей деревни.
Fishermen Show – единственное шоу во Вьетнаме, где профессиональные современные танцоры и местные музыканты, использующие традиционные инструменты с живым пением, вместе с летным оборудованием, светодиодным экраном, летящим песком, буйволами и телегой – оживляют культуру рыбацкой деревни Муи-Не-Фантхьет. Зрители могут узнать о местной культурой и одновременно наслаждаться мировым искусством. Это шоу должно быть обязательным для всех, кто живет или путешествует в Муи Не Фантхьет.

Fishermen Show – 渔村传说是述说京族与占族在潘切文化相交的独特艺术空间。节目内容灵感出于1762年潘切渔村。
节目述说关于南海鱼公的骸骨漂到潘切的传说。祂的遗体在万水秀膜拜,大海的灵魂化为渔民青年,了解渔民的心思以及艰苦,于是当他们遇难时都出手相救。本地的人们都尊称祂为南海大将军。在本传说中,渔民青年穿过时间与空间感受人们的平易生活通过集市与滴在盐田上的汗水。青年迷进占村 Poshanu 古塔,并沉醉在Shiva神祭奠舞上。他与占族姑娘的爱情在飞沙丘和Kate 典礼上在快乐的鼓声箫声中升华。感动于妻子在歌声中祈求丈夫在暴风雨中出海平安,青年出手相救本地的渔民。最后,在潘切万水秀,求鱼典礼纪念南海大将军上,人们对大海给予保护的信念,并在充满人情味的土地上开启繁荣的生活。
这是在越南的唯一节目,当代专业舞蹈演员与地方艺人使用传统乐具,演唱,水上艺术,空中飞人,银幕,飞沙丘,以及使用牛拉车搬到台上表演,使得节目又壮观即生动。
渔村传说让观众可以感受潘切的文化本色,又可以欣赏高级艺术手法不差于世界著名节目,是到潘切值得一看的节目。
订票热线 : 090 1111 666 或直接在渔村戏院售票处购买,潘切富海阮通广场 。价格为 300,000 – 500,000.